ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομετρικά προβλήματα κατά την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου
Δημιουργός :Καλούδης, Ζωναράς
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Οικονομετρία
Οικονομικό υπόδειγμα
Αγορά
Μετοχή
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Ημερομηνία έκδοσης :2006

Αρχείο: 81128.pdf

Τύπος: application/pdf