ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών : διοικητικοί ρόλοι,απαιτούμενες δεξιότητες και μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Δημιουργός :Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Συντελεστής :Γεωργόπουλος, Άρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :132σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Στέλεχος επιχείρησης
Εκπαίδευση
Διοικητικός κλάδος
Διοίκηση επιχειρήσεων
Διεύθυνση επιχείρησης
Επαγγελματική εκπαίδευση
Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων
Κατάρτιση των εργαζομένων
Διοίκηση προσωπικού
Οργανοδιοικητική
Αξιολόγηση προσωπικού
Επαγγελματική εξέλιξη
Ημερομηνία έκδοσης :11-2009

Αρχείο: 64265.pdf

Τύπος: application/pdf