261. Συγκρότηση μελέτης εφικτότητας μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων
Συγγραφέας: Βασιλείου, Βασίλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
262. Η μέθοδος των πραγματικών δικαιωμάτων (real options) στην αποτίμηση επιχειρήσεων και επενδυτικών προγραμμάτων με R&D
Συγγραφέας: Χριστοδουλόπουλος, Χ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
263. Σχεδιασμός, υλοποίηση και οργανωσιακές επιπτώσεις ERP έργων, μελέτη της περίπτωσης SAP R/3 στην εταιρεία Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ Α. Ε.
Συγγραφέας: Παράσχος, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
264. Αποτίμηση τράπεζας Αττικής
Συγγραφέας: Μπακοπούλου, Παναγιώτα Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
265. Μελέτη κλάδου in vitro διαγνωστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά
Συγγραφέας: Κουταλάς, Μανόλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2000
266. The relationship between corporate culture and organizational performance : the case study of Procter and Gamble
Συγγραφέας: Δεμερτζή, Εκάβη Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999-2000
267. Εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης γνώσης στο τμήμα πληροφορικής της φαρμακευτικής εταιρείας ASTRAZENECA
Συγγραφέας: Κισσάνη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2000
268. Ανάλυση και αποτίμηση των εταιρειών πληροφορικής Singular SA - Altec ABEE
Συγγραφέας: Μπάρλος, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2000
269. Logistics : Papastratos logistics operations
Συγγραφέας: Παρτσακουλάκης, Γιώργος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
270. Επιπτώσεις εισαγωγής του ευρώ για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Φεργάδης, Θεόδωρος, Χαμηλοθώρης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
271. Επιχειρηματικές στρατηγικές στο Internet
Συγγραφέας: Καραγιαννόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
272. Η επιχείρηση του μέλλοντος
Συγγραφέας: Μαρέτη, Δέσποινα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
273. Η κινητή τηλεφωνία στην Αλβανία
Συγγραφέας: Νικολάρας, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
274. Επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία εταιρίας m-business παροχής υπηρεσιών περιεχομένου
Συγγραφέας: Κατσίμπας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
275. Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων - ABC
Συγγραφέας: Δεληγιάννης, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
276. Ενδοεταιρική επικοινωνία
Συγγραφέας: Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
277. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Συγγραφέας: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
278. Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Συγγραφέας: Καταραχιά, Ανδρονίκη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
279. Ανταγωνιστική πληροφόρηση
Συγγραφέας: Λεώνη, Βασιλεία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2004
280. Πολυκριτήρια ποιοτική ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση στον κλάδο του αυτοκινήτου
Συγγραφέας: Γουρδουβέλη, Βάλσα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »