ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγκρότηση μελέτης εφικτότητας μακροπρόθεσμων επενδυτικών προγραμμάτων
Δημιουργός :Βασιλείου, Βασίλης
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :153σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις
Επενδυτικό σχέδιο
Αξιολόγηση σχεδίου
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
Πολιτική της επιχείρησης
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Εισόδημα επένδυσης
Κόστος κεφαλαίου
Χρηματοδότηση της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης :2001

Αρχείο: 69689.pdf

Τύπος: application/pdf