ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αποτίμηση τράπεζας Αττικής
Δημιουργός :Μπακοπούλου, Παναγιώτα Κ.
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :79σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Οργανοδιοικητική
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Τεχνολογική αλλαγή
Δομή της επιχείρησης
Θυγατρική εταιρία
Ταμειακή ροή
Ισολογισμός
Ανάλυση των ισολογισμών
Κεφαλαιαγορά
Ημερομηνία έκδοσης :2000

Αρχείο: 69944.pdf

Τύπος: application/pdf