221. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Γεωργίου, Αριστοτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
222. Πολιτικές στις οικονομικές υπηρεσίες
Συγγραφέας: Ρέτζεκα, Μεταξία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
223. Σύγκλιση τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγγραφέας: Γαζής, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
224. Κοστολόγηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με βάση τις δραστηριότητες
Συγγραφέας: Μπόζος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
225. Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
226. Ο ρόλος των πηγών πληροφόρησης στην επιλογή προμηθευτών των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Μιχαλολιάκος, Αντώνης
Μορφή: pdf
227. Το επικοινωνιακό πρόγραμμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Συγγραφέας: Τσιμπλοστεφανάκη, Στεφανία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
228. Εισαγωγή στο "total quality management" για αεροπορικές μεταφορές
Συγγραφέας: Παντέρης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
229. Συστήματα διακανονισμού τίτλων - securities settlement systems, σε χρηματιστηριακές αγορές
Συγγραφέας: Πανόπουλος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
230. Λειτουργικοί προϋπολογισμοί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Παρούσης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2003
231. Ανάπτυξη και παραγωγικότητα στη ρωσική οικονομία
Συγγραφέας: Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
232. Επενδυτικές πρακτικές ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Σχίζας, Σωτήρης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
233. Παράγοντες επιτυχίας νέων προϊόντων
Συγγραφέας: Αγιούμπ, Μίλτος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
234. Η ενοποίηση της εταιρικής κουλτούρας στις συγχωνεύσεις & εξαγορές
Συγγραφέας: Ανδρουτσοπούλου, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
235. Η συσχέτιση της εταιρικής στρατηγικής & της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων
Συγγραφέας: Μαθιοπούλου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
236. Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης της ανώτατης διοικητικής ομάδας (top management) στη συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Σπύρου, Αλεξάνδρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
237. Η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού και ο τρόπος χρήσης της από τις επιχειρήσεις στον Ελλαδικό χώρο
Συγγραφέας: Ρουμπής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
238. Διαδικασία προσλήψεων - αξιολόγηση της απόδοσης - πολιτική αμοιβών στην ΞΥΝΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.
Συγγραφέας: Χατζάτογλου, Βασίλης Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
239. Διαχείριση κινδύνων σε καθεστώς συγχωνεύσεων τραπεζών
Συγγραφέας: Μανδάλης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998-2000
240. Η επιχειρηματική ηθική (business ethics) και ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης
Συγγραφέας: Μαμαλάκη, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »