ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάλυση και αποτίμηση των εταιρειών πληροφορικής Singular SA - Altec ABEE
Δημιουργός :Μπάρλος, Αντώνιος
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :329σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί :Πληροφορική
Εταιρία
Κεφαλαιουχική εταιρία
Δημοσιονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Χρηματιστήριο αξιών
Μετοχή
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Οικονομικά μεγέθη
Λογιστική διαχείριση
Αποδοτικότητα
Κόστος κεφαλαίου
Ταμειακή ροή
Ημερομηνία έκδοσης :10-2000

Αρχείο: 69973.pdf

Τύπος: application/pdf