ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο δρόμος προς την επιτυχία
Εναλλακτικός τίτλος :η κουλτούρα της δημιουργικότητας και της καινοτομίας
Δημιουργός :Βλάχου, Βασιλική
Βεργύρης, Γεώργιος
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :377σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Διοίκηση επιχειρήσεων
Οργανοδιοικητική
Καινοτομία
Τεχνολογική αλλαγή
Οργανοδιοικητική τεχνική
Οργανοδιοικητικός προγραμματισμός
Οργανοδιοικητικός έλεγχος
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74357.pdf

Τύπος: application/pdf