321. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ και οι επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη
Συγγραφέας: Ανδρουτσοπούλου, Γεωργία
Ημερομηνία: 04-2012
322. Θεωρίες ανεργίας και η τρέχουσα οικονομική κρίση: η ελληνική περίπτωση
Συγγραφέας: Τσάκνης, Νίκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
323. Δημοσιονομική πολιτική, κίνητρα και μακροοικονομία
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
324. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2012
325. Bank credit ratings and macroprudential issues
Συγγραφέας: Fanos, Evangelos
326. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: νομισματική πολιτική, εποπτεία και μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση
Συγγραφέας: Βλάχος, Διονύσιος
327. Πόσο ανθεκτικό είναι το ελληνικό εμπορικό τραπεζικό σύστημα: σενάρια και προοπτικές
Συγγραφέας: Κουκέλλης, Γεώργιος
328. International portfolio management with the use of derivatives
Συγγραφέας: Ρήγας, Ιωάννης
329. Εισοδηματική ανισότητα και ανάπτυξη
Συγγραφέας: Κουντούρης, Γιώργος
330. Kίνητρα και επιδράσεις κάθετων συγχωνεύσεων
Συγγραφέας: Νταραγιάννη, Μαρία
Ημερομηνία: 31-01-2010
331. Oικονομική μεγέθυνση και πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι
Συγγραφέας: Τσιμπινός, Δημήτρης
332. Αναπτυξιακή βοήθεια & βιωσιμότητα
Συγγραφέας: Τσακανίκα, Αικατερίνη
333. Yποδείγματα εξωγενoύς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης
Συγγραφέας: Σταματάκη, Έλλη
334. Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση
Συγγραφέας: Οικονόμου, Χριστίνα
335. Το καθεστώς των "Capital Control" στην ενωσιακή έννομη τάξη: η περίπτωση της ελληνικής οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας: Κωτσαντής, Ευάγγελος
336. European Union’s performance in International Institutions
Συγγραφέας: Koutoulakou, Maria
337. An empirical investigation of the relationship between FDI flows and exports
Συγγραφέας: Karagiotis, Apostolos
338. Portfolio construction using parametric and non-parametric methods
Συγγραφέας: Alexandridi, Myrto
339. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020: η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης
Συγγραφέας: Χαχλάκη, Μαρίνα Α.
340. Νομισματική πολιτική, κεντρικές τράπεζες & χρηματοοικονομικές κρίσεις
Συγγραφέας: Τουτουδάκη, Μαρία

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »