ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναπτυξιακή βοήθεια & βιωσιμότητα
Δημιουργός :Τσακανίκα, Αικατερίνη
Συντελεστής :Ζανιάς, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας είναι να αποδείξουμε ότι η ξένη βοήθεια μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξέλιξης των αναπτυσσόμενων χωρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, αναγνωρίζοντας, επίσης, την επιτακτική ανάγκη μιας νέας προσέγγισης στον προσδιορισμό και εφαρμογή της ξένης βοήθειας έτσι όπως ορίζεται με τους όρους της αειφορίας και της βιωσιμότητας. Εντοπίζοντας, ταυτόχρονα, λάθη ή παραλήψεις του παρελθόντος, τίθεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινής βάσης εκκίνησης προς εύρεση πολυδιάστατων λύσεων με γνώμονα την αντιμετώπιση πραγματικών οικουμενικών κινδύνων, όπως είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Λέξη κλειδί :Ξένη βοήθεια
Αειφόρος ανάπτυξη
Βιωσιμότητα
Αναπτυσσόμενες χώρες
Ημερομηνία :28-02-2010
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tsakanika_2010.pdf

Τύπος: application/pdf