ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ: Γενική Συνέλευση
Δημιουργός :Οικονόμου, Χριστίνα
Συντελεστής :Μπουραντώνης Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :43σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα στο όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Η ανάλυση μας στο πρώτο μέρος εξετάζει το status της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς. Αναφέρεται στα πολιτικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν, όταν η Ένωση προσπαθεί να αναβαθμίσει το status της σε κάποιο διεθνή οργανισμό και αφορούν την εκπροσώπηση της. Το δεύτερο μέρος εξετάζει τη Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία βοήθησε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν επεδίωκε την εξωτερική εκπροσώπηση της σε διεθνείς οργανισμούς και κυρίως σε τομείς όπου αφορούσαν τις κοινές αρμοδιότητες. Αναφέρεται και το Ψήφισμα 65/276, το οποίο ήταν εκείνο που ενίσχυσε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπροσώπηση της στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο τρίτο μέρος εξετάζεται το status της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Πολλοί από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούσαν την εμπλοκή της σε διεθνείς οργανισμούς όπως αυτός των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι η ΕΕ αναζήτησε την ενίσχυση του status της μέσα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ακολουθώντας τις ρυθμίσεις που όριζε η Συνθήκη της Λισαβόνας. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας.
Λέξη κλειδί :Διεθνείς οργανισμοί
Εκπροσώπηση ΕΕ
Γενική Συνέλευση ΟΗΕ
Ενίσχυση status
Ημερομηνία :31-01-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: oikonomou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf