ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Oικονομική μεγέθυνση και πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι
Δημιουργός :Τσιμπινός, Δημήτρης
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση των θεωρητικών υποδειγμάτων που αποδίδουν τους οικονομικούς κύκλους στη συμπεριφορά των πολιτικών φορέων και στη συνέχεια η διερεύνηση της ύπαρξης πολιτικών επιδράσεων στην οικονομική πορεία της Ελλάδας. Ελλείψει διαθέσιμης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τα εργαλεία πολιτικής, η εμπειρική μελέτη στηρίζεται στις μεταβλητές της ανεργίας, του πληθωρισμού, του ρυθμού ανάπτυξης και του ελλείμματος του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών εξετάζεται μετά την πτώση της δικτατορίας και για την περίοδο κατά την οποία το καθένα από αυτά παρουσιάζει στασιμότητα.
Λέξη κλειδί :Οικονομικός κύκλος
Εκλογικοί κύκλοι
Ελλάδα
Ημερομηνία :2008
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: tsimpinos_2008.pdf

Τύπος: application/pdf