ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: νομισματική πολιτική, εποπτεία και μεταβολές που επέφερε η οικονομική κρίση
Δημιουργός :Βλάχος, Διονύσιος
Συντελεστής :Οικονομίδης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :110σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Ευρωσύστημα ως συνέπεια της Οικονομικής και Νομισματικής ενοποίησης των κρατών-μελών της Ευρωπαΐκής Ένωσης, έχει καταστεί μία από τις πιο ισχυρές Κεντρικές Τράπεζες στον κόσμο.Η κρίση του 2008 επέφερε σημαντικές μεταβολές στον τρόπο αντίληψης και αντίδρασης των Κεντρικών Τραπεζών ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την οποία ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη δοκιμασία από την ίδρυσή της.Παράλληλα η κρίση κρατικού χρέους εντός της Ευρωζώνης η οποία έκανε την εμφάνισή της στα τέλη του 2009, οδήγησε σε περαιτέρω αναταράξεις τις οικονομίες της Ευρωζώνης.Έχοντας φτάσει πλέον στο 2017, η Ευρωζώνη έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό πρόσωπο, με βασικό μοχλό της το Ευρωσύστημα.Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η εξέταση της δομής και του τρόπου λήψης αποφάσεων εντός του Ευρωσυστήματος, η παρουσίαση των εργαλείων νομισματικής πολιτικής αλλά και ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση που ξεκίνησε το 2008 και άφησε εμφανή τα σημάδια της στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.Τέλος παρουσιάζοντας τον κανόνα άσκησης νομισματικής πολιτικής του John Taylor από το 1993, θα εξετάσουμε αν αυτός ακολουθείται από τις σημαντικότερες Κεντρικές Τράπεζες του κόσμου και αν παρουσίασε πραγματική χρησιμότητα και αξιοπιστία στα χρόνια που ακολούθησαν την κατάρρευση της Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του 2008.
Λέξη κλειδί :Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Νομισματική πολιτική
Ευρωζώνη
Ημερομηνία :30-06-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: vlaxos_2017.pdf

Τύπος: application/pdf