381. Εφαρμογή διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό
Author: Πέππας, Εμμανουήλ
382. Ανάπτυξη νέας υπηρεσίας για επαγγελματίες αγρότες
Author: Γιαννοπολίτης, Νικόλαος
383. Disruptive innovation in online shopping
Author: Karagianni, Niki
384. Η κυβερνητική αποτελεσματικότητα ως παράγοντας που επηρεάζει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
Author: Χριστοδούλου, Μαριάνθη
385. Παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαπραγματευτική δύναμη ενός πελάτη κατά τη διαπραγμάτευση με έναν προμηθευτή
Author: Αναϊπάκος, Μάριος
386. Gamified prospect of Human Resource Department
Author: Pantazis, Ioannis
387. Open business models in health and wellness industries: the S.A.F.E. initiative
Author: Katsoulaki, Marianna
388. Local search algorithms for the pickup and delivery problem with cross-docking
Author: Fidanis, Ioannis
389. Mobile shopper behavior towards in store proximity marketing using beacons: the role of shopping motivations
Author: Vlachogiannis, Miltos, Βλαχογιάννης, Μίλτος
390. Πρακτικές ΔΑΠ προσανατολισμένες στην καινοτομία και πως επιδρούν στην καινοτομική επίδοση των υπαλλήλων: ο ρόλος της δημιουργικότητας
Author: Μακρή, Αθηνά
391. Καινοτόμες εφαρμογές Blockchain: ευφυή συμβόλαια και αρχικές προσφορές νομισμάτων
Author: Ταμπακάκης, Θρασύβουλος
392. The connection between monetary policy and financial markets
Author: Chachlioutakis, Christos
393. Η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του solution selling στο πλαίσιο συνεργασίας προμηθευτών και πελατών: μελέτη περίπτωσης: συνεργασία εταιρείας καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων με τους φαρμακοποιούς
Author: Πέτρου, Σταυρούλα
394. Customers’ complaint management
Author: Μαυριδάκη, Γεωργία
395. Διερεύνηση του ρόλου των Μαρκών ως «Πρεσβευτές» κοινωνικής αλλαγής
Author: Σπυρογιώτης, Παναγιώτης
396. Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ στον κλάδο των αγαθών ταχείας κατανάλωσης (FMCG): μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Coca Cola 3E
Author: Λάγιος, Βασίλειος
397. Εφαρμογή και πλεονεκτήματα του TPM σε μια γραμμή παραγωγής εργοστασίου της Nestle
Author: Τσιατσιάνης, Βασίλειος
398. Ανταγωνιστικές στρατηγικές στον κλάδο πολυτελούς παιδικής ένδυσης
Author: Πετρόπουλος, Γεώργιος
399. Μακροπροληπτική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος: σημασία και εφαρμογή σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
Author: Γεωργίου, Αλέξανδρος
400. Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού με γνώμονα την επιχειρηματική αξία
Author: Δημοσχάκης, Λουλούδης

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »