ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτικές ΔΑΠ προσανατολισμένες στην καινοτομία και πως επιδρούν στην καινοτομική επίδοση των υπαλλήλων: ο ρόλος της δημιουργικότητας
Δημιουργός :Μακρή, Αθηνά
Συντελεστής :Κυριακίδου, Ολίβια (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σε αυτή την έρευνα θα εξετάσουμε πως επηρεάζεται η δημιουργικότητα και η καινοτόμος εργασιακή συμπεριφορά των ατόμων από την εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες προσανατολίζονται στην καινοτομία. Είναι κοινώς αποδεκτό στην παγκόσμια βιβλιογραφία της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) πως η καινοτομία έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίδοση μιας επιχείρησης καθώς είναι πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην εφαρμογή στρατηγικών ΔΑΠ οι οποίες, σαν σύνολο, έχουν την ικανότητα να ενδυναμώνουν τους ανθρώπινους πόρους με κατεύθυνση την ελεύθερη διάδοση γνώσεων και ιδεών εντός του οργανισμού, πράγμα που οδηγεί στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στην επίτευξη της καινοτομίας. Στην έρευνα αυτή αναπτύσσεται ένα μοντέλο πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού βασισμένο στο θεωρητικό υπόβαθρο των High Performance Work Practices αλλά και σε ένα πλήθος μελετών για την καινοτομική επίδοση, που έχει σαν κύριο στόχο την επίτευξη καινοτομικών αποτελεσμάτων. Τα καινοτομικά αποτελέσματα αυτά στην παρούσα έρευνα εξετάζονται υπό το πρίσμα της καινοτομικής απόδοσης των υπαλλήλων σε ατομικό επίπεδο και ιδιαίτερα στην εκδήλωση καινοτόμου εργασιακής συμπεριφοράς. Η εκδήλωση καινοτόμου εργασιακής συμπεριφοράς τυπικά περιλαμβάνει την αναζήτηση ευκαιριών και την δημιουργία νέων ιδεών, όπως επίσης και συμπεριφορές που κατευθύνονται προς της εφαρμογή της αλλαγής και της νέας γνώσης ή ακόμα και προς την βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών και της γενικότερης επίδοσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η βασική υπόθεση που εξετάζεται είναι η θετική σχέση μεταξύ της εφαρμογής του παραπάνω μοντέλου ΔΑΠ με την καινοτόμο εργασιακή επίδοση, καθώς επίσης εξετάζεται η επίδραση της δημιουργικότητας στην σχέση αυτή. Για την υποστήριξη της έρευνας ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων, και από το δείγμα 130 απαντήσεων που προέκυψε έγινε η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα έγινε μια μέτρηση εγκυρότητας των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν για το σύστημα ΔΑΠ, που κατέληξε σε μια αξιόπιστη ένδειξη. Οι αναλύσεις συσχετίσεων και παλινδρόμησης που έγιναν στην συνέχεια κατέδειξαν ότι οι πρακτικές του μοντέλου καινοτομίας όντως επηρεάζουν θετικά την καινοτόμο επίδοση των υπαλλήλων, ενώ σχετικά με την επίδραση στην δημιουργικότητα τα συμπεράσματα ήταν διαφωτιστικά μόνο εν μέρει.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ)
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Καινοτομία
Εργασιακή συμπεριφορά
Ημερομηνία :31-01-2018
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Makri_2018.pdf

Τύπος: application/pdf