ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Customers’ complaint management
Δημιουργός :Μαυριδάκη, Γεωργία
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Το εξεταζόμενο ζήτημα στην παρούσα εργασία είναι αυτό της διαχείρισης παραπόνων των πελατών. Oι βασικοί στόχοι είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των πελατών σχετικά με το σύστημα διαχείρισης παραπόνων που εφαρμόζεται στον τραπεζικό τομέα και η προσπάθεια βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης παραπόνων. Για το σκοπό της διπλωματικής έγινε εμπειρική έρευνα συνδυασμού ποσοτικής με ερωτηματολόγιο σε δείγμα πελατών τράπεζας και ποιοτικής με συνέντευξη σε στελέχη αυτής.Όπως ανέδειξε η ανάλυση, η διαδικασία καταχώρησης και διαχείρισης παραπόνων κρίνεται αναγκαία και είναι εμφανής η θετική συμβολή της ύπαρξης συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων σε έναν τραπεζικό όμιλο. Καταλυτικό ρόλο στην έκφραση ενός παραπόνου παίζει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, η ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ συχνά η μη ικανοποίηση του πελάτη από το σύστημα διαχείρισης παραπόνων οδηγεί σε παύση επίσκεψης του πελάτη στο κατάστημα. Σε γενική βάση, οι καταναλωτές τραπεζικών προϊόντων θεωρούν ότι η διαδικασία έκφρασης παραπόνων με οποιοδήποτε από τα άνωθεν μέσα προς την Τράπεζα είναι θετική και τα παράπονα αντιμετωπίζονται μετρίως αποτελεσματικά. Η προσωπική επαφή με το προσωπικό είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη διαχείριση παραπόνων, η οποία διαχείριση όταν είναι αποτελεσματική καταλήγει στη δημιουργία θετικών συναισθημάτων, με κυρίαρχο το αίσθημα της ικανοποίησης. Ολοκληρώνοντας, η διαχείριση παραπόνων σημειώνει διαφοροποίηση ως προς το φύλο και το μηνιαίο εισόδημα.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση παραπόνων
Εξυπηρέτηση πελατών
Τραπεζικός κλάδος
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mavridaki_2016.pdf

Τύπος: application/pdf