261. Επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία εταιρίας m-business παροχής υπηρεσιών περιεχομένου
Author: Κατσίμπας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 2002
262. Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων - ABC
Author: Δεληγιάννης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 2002
263. Ενδοεταιρική επικοινωνία
Author: Αρχιμανδρίτη, Ιωάννα, Παπαδημητρίου, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
264. Ο δρόμος προς την επιτυχία
Author: Βλάχου, Βασιλική, Βεργύρης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
265. Στρατηγικό marketing plan νέας σειράς οίνων Ε. Τσάνταλης α.ε
Author: Καταραχιά, Ανδρονίκη
Format: pdf
Date: 2003
266. Ανταγωνιστική πληροφόρηση
Author: Λεώνη, Βασιλεία
Format: pdf
Date: 07-2004
267. Πολυκριτήρια ποιοτική ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Γουρδουβέλη, Βάλσα
Format: pdf
Date: 2004
268. Διαχείριση της αλλαγής και ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών
Author: Σαραντοπούλου, Αικατερίνη-Ευθυμία
Format: pdf
Date: 09-2004
269. Στρατηγικές διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
Author: Καϊτατζή, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 2003-2004
270. Το category management και η εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα
Author: Καραθανάσης, Χρήστος
Format: pdf
271. Αξιολόγηση τραπεζικών υπηρεσιών και μέτρηση της ικανοποίησης χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Author: Βρανά, Έλσα
Format: pdf
Date: 09-2004
272. Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Author: Καλαντζής, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 10-2004
273. Τι σημαίνει εταιρική κοινωνική ευθύνη για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα;
Author: Κονταξή, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 10-2004
274. Οι διαπραγματεύσεις στο χώρο των κατασκευών
Author: Καραβίδα, Ειρήνη Π.
Format: pdf
Date: 2004
275. Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Author: Βενάρδος, Μανώλης Π., Σοφράς, Χρήστος Ε.
Format: pdf
Date: 2004
276. Διοίκηση διαπολιτισμικής αλλαγής : ο ρόλος των διαφορών του συστήματος πολιτισμικών αξιών και της διοίκησης αλλαγής στην υιοθέτηση ενός συστήματος διοικητικού ελέγχου
Author: Χατζημιχάλη, Ιωάννα-Μαρία
Format: pdf
Date: 2004
277. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
Author: Λαμπίδη, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 2005
278. Κρίσιμα θέματα και δημιουργία οδηγού κύκλου ζωής της εικονικής οργάνωσης
Author: Στυμπίρης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 09-2005
279. Υιοθέτηση καινοτομίας: η περίπτωση των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Author: Καβαλλάρης, Παρασκευάς
Format: pdf
Date: 10-2005
280. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην υιοθέτηση και αξιοποίηση καινοτομών τεχνολογιών στο Ελληνικό περιβάλλον
Author: Γυπάκης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 11-2005

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »