ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Καινοτομίες στις τηλεπικοινωνίες
Δημιουργός :Βενάρδος, Μανώλης Π.
Σοφράς, Χρήστος Ε.
Συντελεστής :Σπανός, Γιάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :89σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Τηλεπικοινωνία
Καινοτομία
Τεχνολογική αλλαγή
Τομέας των τηλεπικοινωνιών
Οικονομία
Οικονομική ανάπτυξη
Ελεύθερη αγορά
Ανταγωνισμός
Συγχώνευση επιχειρήσεων
ΟΟΣΑ
Ημερομηνία έκδοσης :2004

Αρχείο: 77363.pdf

Τύπος: application/pdf