ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μετασχηματίζοντας την ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.
Δημιουργός :Καλαντζής, Ανδρέας
Συντελεστής :Σπανός, Γιάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :144σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Executive MBA)
Λέξη κλειδί :Κλωστοϋφαντουργία
Οργανοδιοικητική
Αναδιοργάνωση της βιομηχανίας
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Πολιτική της επιχείρησης
Τεχνολογική αλλαγή
Αναπτυξιακή πολιτική
Αναπτυξιακό πρόγραμμα
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Οργανοδιοικητική τεχνική
Διοίκηση προσωπικού
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης :10-2004

Αρχείο: 77357.pdf

Τύπος: application/pdf