ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέτρηση κινδύνου στην κατασκευή χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Δρίβα, Μαρία - Παναγιώτα
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :112σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Χρηματοοικονομική διαχείριση
Χρηματαγορά
Επενδύσεις
Οικονομετρία
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :12-2005

Αρχείο: 79805.pdf

Τύπος: application/pdf