ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Δημιουργός :Νίκου, Γεώργιος
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστικά μαθηματικά
Επενδύσεις
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης :01-2007

Αρχείο: 81116.pdf

Τύπος: application/pdf