321. Η αγορά πετρελαίου στην Ελλάδα με έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε θέματα ανταγωνισμού
Author: Βαΐου, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 01-2008
322. Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο
Author: Μπαλτά, Ερασμία Μυρτώ
Format: pdf
Date: 01-2008
323. Rent-seeking, δικαιώματα ιδιοκτησίας και οικονομική μεγέθυνση
Author: Βεκρή, Μαργαρίτα
Format: pdf
Date: 01-2008
324. Discrete time state estimation
Author: Karapanagiotis, Pantelis
Format: pdf
Date: 01-2008
325. Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Βαφόπουλος, Μιχάλης
Format: pdf
Date: 12-1997
326. Η σχέση μεταξύ της μεταβλητικότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του κύκλου εργασιών των currency futures
Author: Κολοβού, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 12-1997
327. Το άριστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή στη διεθνή αγορά ομολόγων
Author: Τορόζ, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-1998
328. Ερευνα και ανάπτυξη, τεχνολογική πολιτική και ερευνητικές κοινοπραξίες επιχειρήσεων
Author: Σαμψώνης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 01-1998
329. Η αποτίμηση των δικαιωμάτων
Author: Πραματευτάκη, Ελισσάβετ
Format: pdf
Date: 1999
330. Δομή, ανταγωνιστική συμπεριφορά και επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Author: Γκέλα, Βασιλική Κ.
Format: pdf
Date: 01-1999
331. Αγορά εργασίας της ελληνικής βιομηχανίας: μη ανταγωνιστικά στοιχεία
Author: Λιανός, Παναγιώτης-Οδυσσέας
Format: pdf
Date: 06-1998
332. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Τζιρίτης, Στέφανος
Format: pdf
Date: 12-1999
333. Αποτίμηση μετοχών με βάση τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων
Author: Αγουρίδης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-1999
334. Η θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου και μια εφαρμογή στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Λιουδάκη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 12-1999
335. Αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων (τομείς βιομηχανίας και έρευνας-τεχνολογίας)
Author: Φακίνου, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 12-2000
336. Σύστημα εγγύησης καταθέσεων
Author: Μπελόκας, Φώτης
Format: pdf
Date: 12-2001
337. Μέθοδοι αξιολόγησης προγραμμάτων και εφαρμογή τους στην Ελληνική περιφέρεια
Author: Κάππου, Φωτεινή
Format: pdf
Date: 12-2001
338. Οι λειτουργίες του χρηματοοικονομικού συστήματος
Author: Μπατσόλα, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 12-2002
339. Η πολιτική της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε. και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Author: Γκαραβέλου, Γεωργία Χ.
Format: pdf
Date: 12-2001
340. Αξιολόγηση περιφερειακών έργων και προγραμμάτων (γενικά και για την περιφέρεια της Αττικής)
Author: Καλέμη, Ελένη
Format: pdf
Date: 12-2000

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »