81. Σχεδιασμός και ανάλυση αποθήκης δεδομένων για ασφαλιστικό οργανισμό
Author: Γραμματικός, Κωνσταντίνος - Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 02-2002
82. Πρωτόκολλα ασφαλών ηλεκτρονικών εκλογικών διαδικασιών
Author: Ρουλάκης, Σταμάτιος
Format: pdf
Date: 02-2002
83. Ενσωμάτωση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Author: Παναγής, Θωμάς
Format: pdf
Date: 12-2001
84. Κατασκευή μεθοδολογίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης συστήματος διαχείρισης γνώσης
Author: Παπαργύρης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 02-2002
85. Αξιολόγηση τεχνολογιών σύγκλισης ετερογενών αρχιτεκτονικών πολυμεσικών δικτυακών συσκευών
Author: Κάβαλος, Αριστείδης
Format: pdf
Date: 02-2002
86. Μελέτη μετάδοσης πολυμέσων σε ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE 802.11
Author: Δρακόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2002
87. Ευφυείς κινητοί πράκτορες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Author: Ζαφείρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2002
88. Μελέτη κανόνων συμμετοχής σε ομότιμα δίκτυα επικοινωνίας μέσω προσομοίωσης
Author: Καρατζάς, Χρήστος Ι.
Format: pdf
Date: 02-2003
89. Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών στο χώρο του ''κινητού εμπορίου''
Author: Κουτσιούρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2004
90. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Format: pdf
Date: 01-2004
91. Παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο UMTS με τη χρήση ενοποιημένων υπηρεσιών
Author: Κονταράκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 06-2005
92. Μέθοδοι ανίχνευσης σφαλμάτων σε προγράμματα Java με τη χρήση της μεθόδου των μεταλλάξεων
Author: Παπαδάκης, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 06-2005
93. Implementing XQuery updates in a native XML DBMS
Author: Βαφειάδης, Νίκος
Format: pdf
Date: 09-2005
94. Αξιολόγηση μετρικών μορφολογικής απόστασης λέξεων και εφαρμογή τους στην ταύτιση ομοίων εγγραφών
Author: Ραπανάκης, Σταμάτης
Format: pdf
Date: 06-2007
95. Σύστημα συμπερασμού για τοπολογική βάση δεδομένων
Author: Κωνσταντόπουλος, Μιχαήλ
Format: pdf
Date: 09-1997
96. Τα πληροφοριακά συστήματα ανώτερης διοίκησης (executive information systems) ως εργαλεία υποστήριξης του Marketing
Author: Τροχοπούλου, Μυρτώ
Format: pdf
Date: 09-1997
97. Human computer interaction and intelligent agents
Author: Κουτσαμπάσης, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 09-1997
98. Περιγραφή ενός εννοιολογικού και λειτουργικού πλαισίου για τη δημιουργία μίας Intelligent Meta-Search Engine που θα στηρίζει τον χρήστη στην διεπαφή του με τις Search Engines
Author: Gulsen, Bunyamin
Format: pdf
Date: 09-1997
99. Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης διαχείρισης πληροφορίας πάνω σε θέματα τοπολογίας
Author: Μωραΐτη, Αμέλια
Format: pdf
Date: 09-1997
100. Ανάλυση, διαχείριση και μοντελοποίηση επικινδυνότητας
Author: Φουκαράκη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 01-1998

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »