ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη κανόνων συμμετοχής σε ομότιμα δίκτυα επικοινωνίας μέσω προσομοίωσης
Δημιουργός :Καρατζάς, Χρήστος Ι.
Συντελεστής :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί :Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα πληροφόρησης
Λογισμικό
Αμφίδρομο δίκτυο
Πρόσβαση στην πληροφορία
Οργανοδιοικητική τεχνική
Ημερομηνία έκδοσης :02-2003

Αρχείο: 72715.pdf

Τύπος: application/pdf