ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαχείριση κινδύνων σε καθεστώς συγχωνεύσεων τραπεζών
Δημιουργός :Μανδάλης, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Καραθανάσης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :97σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Θεσμική δομή
Οικονομική συγκέντρωση
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Αξιολόγηση σχεδίου
Λειτουργικό κόστος
Χρηματοοικονομική ζημία
Ισολογισμός
Χρηματοπιστωτική διαχείριση
Ημερομηνία έκδοσης :1998-2000

Αρχείο: 69974.pdf

Τύπος: application/pdf