ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων παραγωγής στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός :Γεωργίου, Αριστοτέλης
Συντελεστής :Νικολόπουλος, Ανδρέας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική ερεγασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Επιχείρηση
Οργανοδιοικητική
Διοίκηση επιχειρήσεων
Πολιτική της επιχείρησης
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Πολιτική της παραγωγής
Οργάνωση της παραγωγής
Σχεδιασμός της παραγωγής
Παραγωγικότητα
Ελεγχος παραγωγής
Ημερομηνία έκδοσης :1999

Αρχείο: 67937.pdf

Τύπος: application/pdf