ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η προσέλκυση και επιλογή στελεχών στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα
Δημιουργός :Αγγελοπούλου, Θεοδώρα Π.
Συντελεστής :Παπαλεξανδρή, Νάνσυ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :275σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MBA)
Λέξη κλειδί :Τράπεζα
Τραπεζική δραστηριότητα
Στέλεχος
Ανώτερο στέλεχος
Μεσαίο στέλεχος
Διοίκηση προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Πρόσληψη
Επαγγελματικά προσόντα
Ικανοποίηση από την εργασία
Περιγραφή καθηκόντων εργασίας
Πολιτική της επιχείρησης
Αξιολόγηση σχεδίου
Ημερομηνία έκδοσης :09-2002

Αρχείο: 71324.pdf

Τύπος: application/pdf