201. Η διαμόρφωση και λειτουργία των ηλεκτρονικών τραπεζικών καναλιών διανομής
Author: Νάτση, Χριστίνα
Format: pdf
Date: 09-2003
202. A study on the effectiveness of outdoor experiental training programmes in Greece and Cyprus
Author: Xyrafa, Evi
Format: pdf
Date: 2005
203. Το venture capital στην Ελλάδα
Author: Τογκαλίδου, Αθηνά
Format: pdf
Date: 2003
204. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Author: Γκίκα, Αθανασία, Χρήστου, Στέργιος
Format: pdf
Date: 12-2005
205. Ο στρατηγικός ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η σημασία της οργανωτικής δομής
Author: Χριστοδούλου, Ιωάννης Π.
Format: pdf
Date: 2003
206. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό χώρο: σύγκριση απόψεων στελεχών ΔΑΔ και στελεχών γραμμής
Author: Τσομπλεκτζόγλου, Χριστιάνα, Κοπάνου, Ευαγγελία
Format: pdf
Date: 05-2005
207. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και προϋπολογισμοί: εμπειρική έρευνα στην Ελλάδα
Author: Καρατζήμας, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 11-2005
208. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα με τη βοήθεια του προγράμματος MUSA
Author: Αλεξόπουλος, Γεώργιος Ν.
Format: pdf
Date: 2004
209. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: το κοινωνικό πρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας
Author: Παπαδόπουλος, Θεοχάρης
Format: pdf
Date: 12-2005
210. Intranet: μια νέα εποχή για το HR
Author: Μπακατσέλος, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2005
211. Σχεδιασμός πελατοκεντρικής στρατηγικής για έναν ελληνικό εκδοτικό οργανισμό με εφαρμογή μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης
Author: Αλεξόπουλος, Σπύρος
Format: pdf
Date: 2005
212. Μέγεθος και προσδιοριστικοί παράγοντες κεφαλαιακής διάρθρωσης: μια εμπειρική μελέτη για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2005
213. Δημιουργία επωνυμίας σε διεθνείς αγορές (global branding) από πολυεθνικές επιχειρήσεις
Author: Παπακώστα, Θεανώ - Πηνελόπη
Format: pdf
Date: 06-2005
214. Η πιστότητα στις βιομηχανικές αγορές αγαθών & υπηρεσιών στην Ελλάδα
Author: Τσαγκόγεωργα, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 09-2006
215. Ανατομία και μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα
Author: Μαυραλεξάκης, Φίλιππος
Format: pdf
Date: 10-2006
216. Μέθοδοι προσέλκυσης & επιλογής πωλητών στην αγορά του φαρμάκου στην Ελλάδα
Author: Δήμα, Ελένη
Format: pdf
Date: 09-2006
217. Το πληροφοριακό περιεχόμενο των λογιστικών καταστάσεων
Author: Νάστος, Βασίλειος Γ.
Format: pdf
Date: 09-2006
218. Συγκριτική μελέτη του τρόπου διοίκησης των Αμερικάνικων και Ιαπωνικών επιχειρήσεων
Author: Ούτσιος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 09-1998
219. Ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Author: Ανθοπούλου, Ελισάβετ
Format: pdf
Date: 1998
220. Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Βουδαπέστης
Author: Τουρκολιάς, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 12-1999

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »