ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το venture capital στην Ελλάδα
Δημιουργός :Τογκαλίδου, Αθηνά
Συντελεστής :Διαμάντης, Παναγιώτης Φ. (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :136σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Λέξη κλειδί :Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Κίνηση κεφαλαίων
Κερδοσκοπικά κεφάλαια
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Επενδύσεις
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστική αγορά
Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Ημερομηνία έκδοσης :2003

Αρχείο: 74360.pdf

Τύπος: application/pdf