1. Διαχείριση εταιρικής ταυτότητας
Συγγραφέας: Παρασκευάς, Ελευθέριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
2. Η επίδραση της ευρωζώνης στη μετανάστευση κεφαλαίου
Συγγραφέας: Νασόπουλος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2009
3. Η λειτουργία της αγοράς φαρμάκου και οι φαρμακευτικές δαπάνες
Συγγραφέας: Λιακοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2008
4. Αποτελεσματικότητα εκπαίδευσης: εντάσσοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο διαχείρισης της απόδοσης
Συγγραφέας: Καραμάνης, Βασίλης
Μορφή: pdf
5. Αξιολόγηση παραγωγικής επένδυσης στον κλάδο τροφίμων στην Ρουμανία
Συγγραφέας: Βαμβακάρη, Πιερίνα - Τζούλια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
6. Αποτελεσματικότητα της αγοράς και μετοχικές μεταβολές στο ελληνικό χρηματιστήριο
Συγγραφέας: Ζαραφίδης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2000
7. Μάρκετινγκ υπηρεσιών: εισαγωγικές έννοιες
Συγγραφέας: Αρχοντίδου, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
8. Η διάχυση του Internet στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Σκουφή, Αικατερίνη, Κατζαγιαννάκη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
9. Η εφαρμογή του activity-based costing από τις εμπορικές εταιρείες και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Καϋμενάκη, Ευφροσύνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
10. Το μάρκετινγκ στη μουσική βιομηχανία στην ψηφιακή εποχή
Συγγραφέας: Κυριμκυρίδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
11. Συναισθηματική νοημοσύνη και αποτελεσματική διοίκηση συγκρούσεων στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον
Συγγραφέας: Στεφανίδης, Αβραάμ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
12. Σύγκριση συστημάτων αμοιβών: μελέτες περιπτώσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μελανίτης, Φραγκίσκος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
13. Μελέτη ικανοποίησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ο.Π.Α. από τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA
Συγγραφέας: Κανελλάκης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
14. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Συγγραφέας: Μπούζας, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2004
15. Διαχείριση επιχειρηματικής επίδοσης: θεωρία και πρακτική
Συγγραφέας: Νούλας, Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
16. Έρευνα σχετικά με τους διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων στις Ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Στεργίου, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
17. Ο ρόλος του διοικητή προϊόντος στις ευρωπαϊκές και στις ιαπωνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Διακοστεργίου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
18. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Φώλας, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
19. Συστήματα υποκίνησης και ανταμοιβής του δυναμικού πωλήσεων
Συγγραφέας: Γκούρου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
20. Βαθμός αντίδρασης μετοχών στο ελληνικό Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Παπακωνσταντίνου, Πάροκλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »