101. Πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων & βιβλιογραφικό μέρος
Συγγραφέας: Κράββαρη, Αναστασία
102. Πολιτικές παραγγελιών για πολλαπλά προϊόντα περιορισμένης διάρκειας ζωής
Συγγραφέας: Σταμούλης, Ηλίας
Ημερομηνία: 02/28/2019
103. Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση NDL Consulting PC
Συγγραφέας: Ζαρκαδούλας, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2019
104. Πληροφοριακά συστήματα ERP στη ναυτιλία: πρακτική άσκηση στον όμιλο Navios
Συγγραφέας: Αρεδιώτου, Χριστιάνα
Ημερομηνία: 10/31/2018
105. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή του content marketing από τους καταναλωτές: μελέτη περίπτωσης: Gaming Brotherhood
Συγγραφέας: Αλβενιώτη, Ιουλία
106. Data center transformation
Συγγραφέας: Sideris, George, Σιδέρης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 11/20/2019
107. Αξιολόγηση επενδύσεων αγοράς ενός νέου πλοίου
Συγγραφέας: Θεοτόκη, Μαρία
Ημερομηνία: 02/19/2019
108. Προσέγγιση στον τομέα των απατών: θεωρητική ανασκόπηση του ζητήματος, μέθοδοι ανίχνευσης καταπολέμησης και πρόληψης του φαινομένου
Συγγραφέας: Κοντός, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 31-10-2019
109. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εφαρμογή του Text Mining στην ασφαλιστική βιομηχανία
Συγγραφέας: Τερζή, Στέλλα
Ημερομηνία: 11/13/2019
110. Ο ρόλος της επιβράβευσης ως κίνητρο για την παρακίνηση των εργαζομένων
Συγγραφέας: Νικολάου, Δημήτριος
Ημερομηνία: 2019
111. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών σύμφωνα με το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (European Foundation for Quality Management)
Συγγραφέας: Αϊβαλιώτης, Παναγιώτης
Ημερομηνία: 2019
112. Υλοποίηση πλατφόρμας Trip4u.gr
Συγγραφέας: Ροτόντο, Ιωάννης
Ημερομηνία: 2019
113. Τμηματοποίηση και στόχευση της πελατειακής βάσης με Clustering και RFM Analysis
Συγγραφέας: Ψυχογυιού, Ιωάννα
Ημερομηνία: 11/13/2019
114. Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας στο ride-hailing κλάδο
Συγγραφέας: Αναστασόπουλος, Θωμάς
Ημερομηνία: 2019
115. Η αντίληψη των Ελλήνων στελεχών σχετικά με τα Big Data και την δυνατότητα τους να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Γερανίου, Χρήστος
Ημερομηνία: 2018
116. Big data and predictive analytics in supply chain, focus on predictive maintenance and e-commerce
Συγγραφέας: Σοφιανού, Ειρήνη
Ημερομηνία: 2019
117. Η εξέλιξη των ERP συστημάτων και η εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Case study: η εφαρμογή της πρότυπης λύσης SAP IS-H σε μεγάλο νοσοκομείο
Συγγραφέας: Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 11/07/2019
118. Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Έκτακτης Ανάγκης & Μεγάλα Δεδομένα για Έξυπνη Διαχείριση Καταστροφών Μεγάλης Κλίμακας
Συγγραφέας: Δοντά, Βασιλική
119. Τα πληροφοριακά συστήματα στο περιβάλλον μιας πολυεθνικής: εφαρμογές και αξιοποίηση στο τμήμα Μάρκετινγκ
Συγγραφέας: Πλύκα, Ευφροσύνη
Ημερομηνία: 11/14/2019
120. Επαυξημένη πραγματικότητα και εμπειρία πελάτη στο περιβάλλον του πανκαναλικού λιανεμπορίου
Συγγραφέας: Κρανά, Ευαγγελία

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »