ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data center transformation
Δημιουργός :Σιδέρης, Γεώργιος
Sideris, George
Συντελεστής :Μούρτος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Κρητικός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :49p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7422
Περίληψη :The scope of this thesis is to demonstrate the transformation that is ongoing on the Information Technology sector. Having been educated in the past two years in the AUEB and having gained the fundamental description of innovation in business and the notion of disrupt or be disrupted I tried to write my experiences from my more than 16 years experience in the IT sector and relate the valuable fundamentals from the business school .My goal was not to write only for the technology that is been evolving and how the established are trying to be modern and not to be vanish in the past. Transformation is a key hype that everybody in the business is referring to and moreover digital transformation is also a key word from the executives. Digital transformation is not a technology but the notion of using portable devices from anywhere and buy services in 365 24X7 basis. Nonetheless as may can translate it to a marketing trick underlying the modern society has changed dramatically with the domination of web technologies and their applications .As a consequence the applications are becoming more and more universally a continuous service that cannot be established upon yesterdays data centers. Therefore the requirement of service to be available to the clients globally and without interruption regardless their value. Its a matter of survival for the modern business to adopt a new architecture either with the introduction of public cloud data center or local to be evolve in a modern and rapid data center. Software in our days I written in different manner thus all the fundamentals have to be changed in order to be relevant today
Λέξη κλειδί :Κέντρα δεδομένων
Μετασχηματισμός
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Καινοτομία
Data Centers
Transformation
Digital transformation
Innovation
Διαθέσιμο από :2019-11-20 14:27:01
Ημερομηνία έκδοσης :11/20/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-11-20 14:27:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sideris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf