201. Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και συστήματα διαχείρησης ποιότητας
Author: Μουρίκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-1999
202. Τεχνικές δειγματοληψίας για την εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δείγματα
Author: Δήμου, Αναστάσιος Ε.
Format: pdf
Date: 02-1999
203. Ενσωμάτωση τεχνικών ελέγχου προγραμμάτων και ολοκλήρωση του συστήματος ελέγχου λογισμικού
Author: Ζήζος, Μάρκος
Format: pdf
Date: 02-1999
204. Μελέτη του Proxy Cashe και των πολιτικών αντικατάστασης εγγράφων
Author: Μπουρδάκου, Ευδοκία
Format: pdf
Date: 02-2000
205. Μέτρηση και στατιστική ανάλυση επιδόσεων ασύρματων τοπικών δικτύων ΙΕΕΕ 802.11
Author: Οικονόμου, Γιώργος
Format: pdf
Date: 09-2001
206. Οικονομικές πτυχές του πρωτοκόλλου Telephony Routing Over IP (TRIP) για το Voice Over IP
Author: Καλόγηρος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 12-2003
207. Προσαρμογή κεντροειδών για κατηγοριοποίηση κειμένων
Author: Γκανόγιαννης, Ανέστης
Format: pdf
Date: 06-2005
208. Δίκτυα εμπιστοσύνης στο σημασιολογικό ιστό
Author: Μπίντζιος, Ευάγγελος Γ.
Format: pdf
Date: 06-2005
209. Επεξεργασία και εκτέλεση επερωτήσεων και ενημερώσεων σε XML έγγραφα αποθηκευμένα σε σχεσιακό σύστημα. Μελέτη και υλοποίηση
Author: Γεωργιάδης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 02-2005
210. Μελέτη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος πολλαπλών εισόδων για την εξυπηρέτηση των πελατών των κινηματογράφων
Author: Χέλμης, Γεώργιος, Λούτας, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2005
211. Ευφυείς πράκτορες και ηλεκτρονικές αγορές
Author: Ρούμπου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-2006
212. Αλληλεπίδραση κινητών δικτύων τρίτης γενιάς (3GPP) με ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs)
Author: Τουμάσης, Παναγιώτης Σ.
Format: pdf
Date: 06-2006
213. Reciprocity strategies in the peer to peer wireless network confederation : building trust in an anarchic setup
Author: Stefanis, Eleftherios C.
Format: pdf
Date: 06-2006
214. Ανάπτυξη συστήματος υπόδειξης με εφαρμογή αλγορίθμων collaborative και content-based filtering
Author: Καραβέλας, Πέτρος
Format: pdf
Date: 02-2006
215. Προβλήματα βελτιστοποίησης σε γράφους διαστημάτων και συγγενείς
Author: Τάραμα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 06-2007
216. Μεθοδολογία ανάλυσης των επιδράσεων της τεχνολογίας πλέγματος σε εμπορικές εφαρμογές
Author: Τερέζης, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 06-2007
217. A protocol for enterprise network interconnection
Author: Στεφανίδης, Χαράλαμπος
Format: pdf
Date: 06-2007
218. Ανάλυση και μελέτη της εφαρμογής της δικτυακής τομογραφίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
Author: Αγγελόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 02-2007
219. Αξιολόγηση και υλοποίηση RFID τεχνολογιών και προτύπων στο πλαίσιο διαχείρισης της εφοριαστικής αλυσίδας
Author: Λεοντιάδης, Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 09-2007
220. Σχεδιασμός, αρχιτεκτονική και ανάπτυξη πρωτοτύπου intelligent agent ειδοποίησης, σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από μαζική παραγωγή πληροφορίας
Author: Θεοδωρόπουλος, Βασίλης
Format: pdf
Date: 01-1998

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »