401. Οντολογία για την αναπαράσταση ροών εργασίας Ψηφιακής Διατήρησης
Συγγραφέας: Μικελάκης, Μιχαήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
402. Ανάπτυξη συστήματος εμπλουτισμού αρχείων καθιερωμένων εγγραφών με κοινωνικές επισημειώσεις
Συγγραφέας: Δάγλας, Σπύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2012
403. Sentiment analysis on the Twitter feed
Συγγραφέας: Μακρυνιώτη, Κωνσταντίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
404. Automatic advertising campaign development : keyword and ad creative generation
Συγγραφέας: Θωμαΐδου, Σταματίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
405. Ασφάλεια και προστασία ιδιωτικότητας στην υπολογιστική νέφους
Συγγραφέας: Χατζηπαναγιώτου, Χριστίνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2011
406. Ψηφιακή έρευνα και computer forencis
Συγγραφέας: Νταλάκου, Λαμπρινή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
407. Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Συγγραφέας: Κιούκης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
408. Εικονικές επιχειρήσεις: εφαρμόζοντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών
Συγγραφέας: Αθανασούλας, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2009
409. Σύσταση εξατομικευμένων ειδήσεων στο φυλλομετρητή
Συγγραφέας: Ποντίκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
410. Σχεδιασμός και αποτίμηση αρχιτεκτονικής δικτύωσης βασισμένης στο περιεχόμενο
Συγγραφέας: Μακρής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2011
411. Employment the page object pattern for testing web - based applications
Συγγραφέας: Μαρκάκη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2013
412. Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας : επισκόπηση, κατηγοριοποίηση και οντολογίες
Συγγραφέας: Μπίτσικας, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
413. Ανάπτυξη μητρώων δεδομένων
Συγγραφέας: Μακρή, Δήμητρα - Νεφέλη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
414. Μέθοδοι κατακερματισμού φυσικής θέσης σε ασύρματα δίκτυα (υλοποίηση client σε iphone)
Συγγραφέας: Μαριώρας, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2012
415. Σημασιολογική επισημείωση βιβλιογραφίας για την αξιολόγηση ψηφιακών βιβλιοθηκών
Συγγραφέας: Καζαδέης, Γιάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
416. Automated ad creative generation : language modeling and natural language generation for ad-texts
Συγγραφέας: Κατσιβέλης-Περάκης, Παναγής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
417. Εφαρμογή σημασιολογικού ιστού για την διασφάλιση ποιότητας εφαρμογών ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Συγγραφέας: Βασιλάκος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2013
418. Σχεδιασμός και υλοποίηση ροών εργασίας σε σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
419. Πληροφοριακά συστήματα μέτρησης ενεργειακής αποδοτικότητας και αξιοποίησή της στη λήψη αποφάσεων
Συγγραφέας: Πλήτσος, Ευστάθιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012
420. Ανάκτηση εικόνας με LSA
Συγγραφέας: Σταθόπουλος, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2012

Σελίδες:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »