221. Επαυξάνοντας τις μαθησιακές δυνατότητες ατόμων και ομάδων εργασίας σε έναν οργανισμό μέσω τεχνολογίας : από interactive case studies σε δυναμικά συστήματα μάθησης
Συγγραφέας: Ζαχαριάς, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
222. Έλεγχος λογισμικού και διαχείριση επικινδυνότητας
Συγγραφέας: Ταγκαλάκη, Βασιλική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2000
223. Προσομοίωση της λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων με τη χρήση του εργαλείου "the network simulatοr - ns-2"
Συγγραφέας: Κυπρίου, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2002
224. Επιχειρηματικά μοντέλα στην παροχή voice over IP υπηρεσιών
Συγγραφέας: Αλεξοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
225. Επέκταση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων postgreSQL με τον τελεστή double pipelined hash join
Συγγραφέας: Χρονοπούλου, Μάρθα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
226. Τεχνοοικονομικά ζητήματα για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης DSL
Συγγραφέας: Φλυτζανής, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2005
227. Δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων για το ελληνικό διαδίκτυο
Συγγραφέας: Στρογγυλός, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2005
228. Χρονικές απόψεις της κατάταξης εγκυρότητας στον παγκόσμιο ιστό-ένας online αλγόριθμος
Συγγραφέας: Κοκκινάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
229. Ο ρόλος των ξένων άμεσων επενδύσεων στη νέα οικονομία και στην ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης : επιδράσεις, εξελίξεις, προοπτικές
Συγγραφέας: Παντουβάκης, Στυλιανός
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
230. Αυτόματη εξαγωγή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα σώματα κειμένων
Συγγραφέας: Χάρλας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
231. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή στρατηγική
Συγγραφέας: Τσουγράνης, Μιχάλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
232. Μελέτη της επίδρασης της εικονικής ατμόσφαιρας καταστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) στη συμπεριφορά του καταναλωτή
Συγγραφέας: Αθερινός, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
233. Σύστημα αξιολόγησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης
Συγγραφέας: Μεταξάς, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
234. Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Συγγραφέας: Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
235. Απανταχού υπολογίζειν
Συγγραφέας: Τσαπάρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2005
236. Ασφάλεια και διαχείριση κλειδιών στο UMTS
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
237. Αυτόματη επέκταση επερώτησης με χρήση ιεραρχικού θησαυρού
Συγγραφέας: Βασιλείου, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
238. Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων
Συγγραφέας: Κολλιάρου, Μαρία-Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
239. Διαχείριση συνδεσιμότητας κινητής συσκευής με χρήση πρακτόρων λογισμικού
Συγγραφέας: Μαρκόπουλος, Βασίλειος, Καψοκαβάδης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
240. Economic aspects of component-based software development for serice-oriented architectures
Συγγραφέας: Antos, Dimitrios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007

Σελίδες:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »