61. Το προφίλ του φοιτητή του Μ.Π.Σ. "Συμπληρωματική ειδίκευση στη Στατιστική" στατιστική ανάλυση με έμφαση στη χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων
Συγγραφέας: Χαραλαμπόπουλος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
62. Συστήματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Συγγραφέας: Γιανναρέλης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
63. Παραγωγικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Κοκκινοβασίλη, Παναγιώτα Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
64. Δημιουργία στατιστικών μοντέλων για την προώθηση προϊόντων στον τραπεζικό χώρο
Συγγραφέας: Καλλίρης, Ανδρέας Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
65. Στατιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση πτωχευμένων επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τη χρονική περίοδο 2001-2003
Συγγραφέας: Παππά, Παρασκευή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2007
66. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Συγγραφέας: Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
67. Ανάλυση κατά συστάδες και μέθοδος Κ-Means: μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Συγγραφέας: Κουντούρης, Τηλέμαχος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
68. Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων
Συγγραφέας: Σκιά, Σοφία Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2007
69. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών της Ζακύνθου
Συγγραφέας: Παπαδάτος, Χαράλαμπος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2007
70. Managing and planning inventories
Συγγραφέας: Prigkis, Areti Panteli
Ημερομηνία: 03-2007
71. Affine stochastic process in credit risk modelling
Συγγραφέας: Mpisiotis, Konstantinos
Ημερομηνία: 05-2007
72. Δείκτες Core Inflation : θεωρία και εφαρμογή
Συγγραφέας: Βλαχάκης, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2007
73. Η ασφάλιση στην Ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Κούρσαρη, Ελένη Γ.
Μορφή: pdf
74. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο γενικό δείκτη του ΧΑΑ
Συγγραφέας: Σερελέας, Παναγιώτης Χρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2007
75. Δείκτες ικανότητας
Συγγραφέας: Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
76. Έρευνα κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών μαθητών -καταρτιζόμενων ιδιωτικού εκπαιδευτικού ομίλου
Συγγραφέας: Καλαντώνης, Πέτρος Γρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2002
77. Ανάλυση και προβλέψεις χρονολογικών σειρών με τη χρήση μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης και την προσέγγιση Box-Jenkins
Συγγραφέας: Γραβάλος, Βασίλειος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2002
78. Επιδημιολογική μελέτη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Τριάντος, Πέτρος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2002
79. Κοινωνικοί παράγοντες και σχολική επίδοση των μαθητών της Α Λυκείου : μια πιλοτική έρευνα στην περιοχή της πρωτεύουσας Αθηνών
Συγγραφέας: Μπίνας, Σωτήριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2002
80. Επιδημιολογική μελέτη για την διερεύνηση παραγόντων κινδύνου στην ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων μυοσκελετικού πόνου
Συγγραφέας: Κονόμος, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »