41. Διδιάστατες κατανομές Pareto
Συγγραφέας: Κορδολαίμης, Αθανάσιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2005
42. Ελεγκτική δειγματοληψία στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ.
Συγγραφέας: Βουλδή, Δήμητρα Θωμά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
43. Η δημογραφική κατάσταση της νήσου Σερίφου κατά τα έτη 1991 και 2001
Συγγραφέας: Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
44. Μελέτη επίδρασης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική επίδοση των μαθητών και των μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
45. Μελέτη της ενδονοσοκομειακής θνησιμότητος κατά τα έτη 1995-1999 σε ένα γενικό περιφεριακό νοσοκομείο της Αττικής
Συγγραφέας: Στεφανίδου, Άννα Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2006
46. Έρευνα για την ανίχνευση των βασικών χαρακτηριστικών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επωφελούμενοι της Καρίτας Αθήνας προσφυγικό έργο
Συγγραφέας: Παναγιωτίδου, Μαρία Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
47. Πολυμεταβλητή ανάλυση και αξιολόγηση ελληνικών τραπεζών
Συγγραφέας: Ψαράς, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2006
48. Οι δαπάνες περίθαλψης του ΟΓΑ
Συγγραφέας: Μυλωνάκης, Ιωάννης Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
49. Τεχνικές ανάλυσης κατά συστάδες
Συγγραφέας: Κλάδου, Χριστίνα Εμμ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 08-2006
50. Επιλογή του καλύτερου στρατηγού των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Συγγραφέας: Χρυσανθοπούλου, Μαρία Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
51. Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία και ερωτηματολόγια
Συγγραφέας: Βασιλείου, Αναστασία Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006
52. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων : παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων του και ανάλυση της επενδυτικής του πολιτικής
Συγγραφέας: Τσαμολιάς, Τριάδης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
53. Μελέτη του ταμείου του Δημοσίου (Νέοι ασφαλισμένοι μετά 31-12-1992)
Συγγραφέας: Καραμανώλης, Αναστάσιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2006
54. Operation research : a brief story for the birth of a science until its adulthood - applications in armed forces
Συγγραφέας: Tsagdis, Angelis D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
55. Δημογραφία των Ιόνιων νήσων την περίοδο 1961-2001
Συγγραφέας: Ζαβιτσάνου, Αθανασία Αλέξανδρου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
56. Η ανάλυση επιβίωσης ως εργαλείο μελέτης ιατρικών δεδομένων
Συγγραφέας: Χατζηδημητρίου, Γεωργία Φ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2007
57. Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μεταβλητότητας χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών μακράς μνήμης
Συγγραφέας: Βούλγαρης, Ζαννής Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2007
58. Μοντέλο για τις επενδύσεις στις κατοικίες για την Ελλάδα, αναζήτηση διαμερισμάτων με τη χρήση GIS, τεχνική ανάλυση της μετοχής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, εκτίμηση οικοπέδου
Συγγραφέας: Κακαβάνης, Ζαννής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
59. Ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών πόλεων - Έκθεση εκτίμησης - Τεχνική ανάλυση - Γεωργραφικά συστήματα πληροφοριών
Συγγραφέας: Κανελλοπούλου, Μαρία Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2006
60. Σύγκριση μονοθεραπείας έναντι συνδυασμένης θεραπείας σε ηλικιωμένους υπερτασικούς ασθενείς
Συγγραφέας: Μικρός, Σωτήριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2006

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »