21. Στατιστική ανάλυση δεσμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηματιστηρίων
Συγγραφέας: Γκόνης, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
22. Μελέτη της αποτελεσματικότητας γραμμικών υποδειγμάτων για την περιγραφή των σχέσεων μεταξύ οικονομικών δεικτών
Συγγραφέας: Δημητρακάκη, Χαρίκλεια Αλεξ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2003
23. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Συγγραφέας: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
24. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Συγγραφέας: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 01-2004
25. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και ολική διαχείριση ποιότητας στην εκπαίδευση
Συγγραφέας: Ιατρού, Νικόλαος Παναγιώτη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 05-2004
26. Έλεγχος ποιότητας και σχολείο
Συγγραφέας: Βουκελάτος, Νικόλαος Γερ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
27. Στατιστική ανάλυση χρονικής διαμόρφωσης τιμών ατμοσφαιρικών ρύπων Αθήνας - Πειραιά : 1991-2002
Συγγραφέας: Μάζη, Σοφία Ελένη Σπ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
28. Διασπορά βολής πυροβολικού
Συγγραφέας: Παπαρσενίου, Βασίλειος Ιωάννη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2004
29. Ανιχνεύοντας το χθες, διερευνώντας το αύριο της μεταλλευτικής - μεταλλουργικής βιομηχανίας μας : κρίσιμες παράμετροι
Συγγραφέας: Γεωργακάκης, Νίκος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2004
30. Αξιολόγηση των σπουδών και των προγραμμάτων επιμόρφωσης ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Αγγέλου, Δήμητρα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
31. Στατιστικός ποιοτικός έλεγχος σε σεισμικά δεδομένα στον ελληνικό χώρο
Συγγραφέας: Βλαμάκης, Κωνσταντίνος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
32. Στατιστική ανάλυση της υποομάδας του δείκτη τιμών καταναλωτή "κρέας γενικά" με τη μεθοδολογία Box-Jenkins
Συγγραφέας: Γκολέμη, Γεωργία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2004
33. Εφαρμογή μεθόδων "Recommender Systems"
Συγγραφέας: Δούλη, Μαριγώ Νικολάου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2004
34. Στατιστική μελέτη αποδόσεων χαρτοφυλακίων ομολόγων
Συγγραφέας: Μαυρίδου, Μαρία Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
35. Εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών στη βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χαρτιού
Συγγραφέας: Ράπτης, Χρήστος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 04-2005
36. Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις ενιαίων λυκείων του νομού Φθιώτιδας
Συγγραφέας: Καλτσάς, Ιωάννης Αθανασίου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
37. Το μάθημα της πληροφορικής και η χρήση Internet στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση
Συγγραφέας: Φώτης, Ευστάθιος Χρήστου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
38. Ανάλυση κατά συστάδες : ιεραρχικές και βάσει πιθανοθεωρητικού μοντέλου μέθοδοι
Συγγραφέας: Ανδρούτσου, Μαρία Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 02-2006
39. Στατιστική ανάλυση των πεενδύσεων χαρτοφυλακίου (Assets - Liabilities)
Συγγραφέας: Κεχριμπάρη, Χριστίνα Σπυρίδωνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 03-2006
40. Βασικές αρχές της θεωρίας αποφάσεων και της θεωρίας παιγνίων
Συγγραφέας: Καρούκη, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2005

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »