401. Η νοσοκομειακή κλίμακα άγχους και κατάθλιψης (HADS) ως εργαλείο προεγχειρητικής διαλογής ασθενών στην ολική αρθροπλαστική γόνατος
Author: Λαχανάς, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 06-2015
402. Η χρήση των ενδείξεων αυξήσεως του Bjork στην αξιολόγηση ακραίας σκελετικής μορφολογίας
Author: Ελευθεριάδη, Ηρώ
Format: pdf
Date: 06-2015
403. Κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας
Author: Σαββίδου, Βαρβάρα Α.
Format: pdf
Date: 05-2015
404. Home range analysis of real telemetry data of a greylag goose inhabiting the Prespa lakes, northwestern Greece
Author: Boleti, Christina K.
Format: pdf
Date: 03-2015
405. Σχέση του score mini mental state examination (MMSE) με άλλους παράγοντες
Author: Τσαντούλης, Ηλίας
406. Συνταξιοδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης διανεμητικού χαρακτήρα
Author: Κουσκουνά, Ευφροσύνη Ε.
Format: pdf
Date: 06-2015
407. Forecasting procedure in the call centre of a telecommunication company
Author: Tsavdaridou, Despoina P.
Format: pdf
Date: 01-2011
408. Description and exploration of age specific fertility pattern on the Netherlands, Austria, Bulgaria and Finland
Author: Androutsos, Athanasios
Format: pdf
Date: 11-2013
409. Application of Copula functions in statistics
Author: Nikoloulopoulos, Aristidis, Νικολουλόπουλος, Αριστείδης
Date: 09-2007
410. Κλάδος κλοπής και εμπιστοσύνης
Author: Χατζηγεωργίου, Φιορή Ν.
Format: pdf
Date: 06-2013
411. Statistical methods for forecasting mortality
Author: Korakaki, Kyriaki
Format: pdf
Date: 06-2012
412. Μεταευρετικές μέθοδοι : αναζήτηση Tabu, Simulated Annealing και γενετικοί αλγόριθμοι
Author: Μώρος, Ιωάννης Γ.
Format: pdf
Date: 09-2012
413. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χρήσεις τους σε χώρες της Ευρώπης
Author: Παντελέων, Θρασύβουλος Φρ.
Format: pdf
Date: 02-2012
414. Μέτρηση συμφωνίας ως μέθοδος σύγκρισης μελετών
Author: Μπισμπιρούλα, Αγορίτσα
Format: pdf
Date: 10-2012
415. Η νανοτεχνολογία ως αναδυόμενος κίνδυνος στην ασφαλιστική επιστήμη και πρακτική
Author: Παπαδάτος, Μάριος
Format: pdf
Date: 01-2012
416. Μελέτη φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς της Ινδομεθασίνης με εφαρμογή μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα επαναλαμβανόμενων μετρήσεων
Author: Κοντοδήμας, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 02-2012
417. Εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΗ (1999-2009) - Στατιστική ανάλυση
Author: Χατζηαναστασίου, Χαράλαμπος Φ.
Format: pdf
Date: 07-2011
418. Μια εφαρμογή τεχνικών πολυμεταβλητής ανάλυσης σε δεδομένα από την εκπαίδευση
Author: Σαρρής, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 02-2012
419. Αντιστάθμιση των κινδύνων της μακροβιότητας και της θνησιμότητας
Author: Γιαννούλος, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 12-2012
420. Στατιστικά και στοχαστικά μοντέλα για την απόδοση ομολόγων
Author: Αργυριάδης, Σταύρος Κων.
Format: pdf
Date: 05-2012

Pages:  « Previous 1021222324252627282930 Next 10 »