ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεταευρετικές μέθοδοι : αναζήτηση Tabu, Simulated Annealing και γενετικοί αλγόριθμοι
Δημιουργός :Μώρος, Ιωάννης Γ.
Συντελεστής :Κυριακίδης, Ε. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :91σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Λέξη κλειδί :Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Αλγόριθμοι
Γλώσσα προγραμματισμού
Στατιστική μέθοδος
Ημερομηνία έκδοσης :09-2012

Αρχείο: Moros_2012.pdf

Τύπος: application/pdf