ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Home range analysis of real telemetry data of a greylag goose inhabiting the Prespa lakes, northwestern Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση εύρους κατοικίας από πραγματικά GPS δεδομένα μιας σταχτοχήνας που ενδημεί στις λίμνες των Πρεσπών, βορειοδυτική Ελλάδα
Δημιουργός :Boleti, Christina K.
Συντελεστής :Besbeas, P. (Επιβλέπων καθηγητής)
Εκδότης :Athens University of Economics and Business
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95p.
Γλώσσα :en
Περίληψη :Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί :Statistics
Statistical analysis
Greece
Data
Data analysis
Geography
Ημερομηνία έκδοσης :03-2015

Αρχείο: Boleti_2015.pdf

Τύπος: application/pdf