ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Deflationary adjustment processes and the effectiveness of structural reforms in monetary unions
Δημιουργός :Demopoulos, George D.
Yannacopoulos, Nicholas A.
Συντελεστής :Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Issuing body)
Τύπος :Text
Σημείωση :Working Paper Series 2-2016
Φυσική περιγραφή :19 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5304
Περίληψη :In a currency area, the only policy option available to a deficit country to regain the loss of its competitiveness is to deflate. This is going to be a painful process, especially in situations in which the Tobin-Fisher effect is dominant. Adjusting through deflation may destabilize (under certain conditions) the economy of the debtor country, while in cases in which stability is preserved, the economy is trapped in a deflationary equilibrium characterized by low output and employment. There are no policies, at the national level, able to help the economy of the debtor country out of this deflationary trap, if the surplus country insists on preserving its surpluses. In this case, the debtor is forced to reduce its spending, demand side policies are out of question, while supply policies are counterproductive. Deflation may also worsen the terms of trade of the debtor country, reducing further its welfare.
Λέξη κλειδί :Monetary unions
Asymmetric adjustments
Structural reforms
Διαθέσιμο από :2017-03-15 10:17:47
Ημερομηνία έκδοσης :2016
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-03-15 10:17:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Demopoulos_2016.pdf

Τύπος: application/pdf