ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: διάρθρωση και προβληματισμοί
Δημιουργός :Σφυράκης, Ευάγγελος
Συντελεστής :Μπήτρος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Οι τράπεζες παίζουν ένα σημαντικό αναμφισβήτητα ρόλο στην ανάπτυξη αλλά και στη σταθερότητα μιας οικονομίας, η πρόσφατη τραπεζική κρίση απέδειξε ότι αν δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις το τραπεζικό σύστημα μπορεί να καταρρεύσει και να πυροδοτήσει μια σειρά ανεξέλεγκτων προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία. Μπορεί να βυθίσει οικονομίες ακόμα και μεγάλων κρατών, όπου δεν περιορίζεται μόνο εσωτερικά στο πληγέν κράτος αλλά παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Ο μόνος τρόπος, που μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή τέτοιων χρηματοπιστωτικών κρίσεων, είναι η ύπαρξη εποπτικών αρχών όπως και ο αυστηρός έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την κρίση αυτή με αποτέλεσμα τόσο οι τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων όσο και ο όγκος συναλλαγών τους να επηρεαστεί αρνητικά. Η αναγκαιότητα της σταθερότητας της Παγκόσμιας οικονομίας επέβαλε την επανεξέταση των κανόνων του Διεθνούς Τραπεζικού συστήματος και την αναδιατύπωση των βασικών κανόνων της Βασιλείας.
Banks play an undeniably important role in the development and stability of an economy. The recent banking crisis proved that whenever certain conditions are not formed, banking system can come to a critical condition and also fire up a series of uncontrolled problems in the global economy. It can destroy any economy, even those of advanced nations because of the consequences that cannot be minimized in one nation itself.The only way that can prevent this banking crisis is strict control of the global monetary system.The Greek banking system was seriously affected by the recent crisis and the most obvious consequences were the Greek banks stock prices to decrease rapidly, along with their entire volume of transactions. The urgent necessity of stability in the global economy , imposed the review of regulations on which the global banking system is being formed and also the recast of basic safety standards from the economy summit that took place in the city of Basel.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό σύστημα
Ελληνικό τραπεζικό Σύστημα
Διεθνείς τραπεζικοί κανόνες
Οικονομική κρίση
Συγχωνεύσεις τραπεζών
Ημερομηνία έκδοσης :23-12-2014
Δικαιώματα χρήσης :Ανοιχτή πρόσβαση
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sfyrakis_2015.pdf

Τύπος: application/pdf