ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Masstige marketing: attaining masstige through price, product and place strategies
Δημιουργός :Mecaj, Irena
Συντελεστής :Kokkinaki, Flora (Επιβλέπων καθηγητής)
Painesis, Grigorios (Εξεταστής)
Argouslidis, Paraskevas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :95p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9536
Περίληψη :The concept of luxury is developed under the notion of rarity/ sacristy. Luxuries goods in order to be consider as luxury they must be limited to the masses. But in order for a brand to grow and generate sales they need to turn to a more massive public. This is why luxury brands need to abandon the rarity and develop new strategies in order for them to viable. Academics have turned their interest into the phenomena of so-called democratization of luxury or masstige. Masstige goods are very similar to luxury goods in terms they representing the taste of well educated, up mid middle-class consumers. Yet they are different from luxury products as they can generate high sales volumes. Such goods evoke and engage consumers’ emotions while feeding their aspirations for a better life.
Επί αιώνες η πολυτέλεια έχει συνδεθεί με την αποκλειστικότητα. Τα αγαθά πολυτελείας για να θεωρηθούν πολυτέλεια πρέπει να απευθύνονται σε λίγους. Αλλά για να αναπτυχθεί μια μάρκα και να πετύχει οικονομίες κλίμακες είναι απαραίτητο να στραφεί σε ένα πιο μαζικό κοινό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μάρκες πολυτελείας τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει νέες στρατηγικές προκειμένου να είναι βιώσιμες. Τα προϊόντα Masstige μοιάζουν πολύ με τα είδη πολυτελείας από την άποψη ότι αντιπροσωπεύουν το γούστο των καλά μορφωμένων καταναλωτών της μεσαίας τάξης. Ωστόσο, διαφέρουν από τα προϊόντα πολυτελείας, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν υψηλούς όγκους πωλήσεων.
Λέξη κλειδί :Μάρκετινγκ
Μάνατζμεντ
Πολυτέλεια
Μάρκες πολυτελείας
Μείγμα μάρκετινγκ
Marketing
Branding
Mass prestige marketing (Masstige)
Masstige products
Luxury consumption
Management
Διαθέσιμο από :2022-05-21 21:00:22
Ημερομηνία έκδοσης :05/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-21 21:00:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mecaj_2022.pdf

Τύπος: application/pdf