ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αναπαράσταση γνώσης με πολυεπίπεδα δίκτυα
Εναλλακτικός τίτλος :Knowledge representation with multi-layered graphs
Δημιουργός :Παυλόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Παναγιώτου, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γκαγιαλής, Σωτήρης (Εξεταστής)
Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :80σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9178
Περίληψη :Η αποτελεσματική ενσωμάτωση και οπτικοποίηση ετερογενών πληροφοριών σε μία απεικόνιση αποτελεί βασική πρόκληση. Σε αυτή τη μελέτη, παρουσιάζουμε το εργαλείο Arena3Dweb, την πρώτη, πλήρως διαδραστική και χωρίς εξάρτηση από άλλα εργαλεία, διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει την οπτικοποίηση πολυεπίπεδων δικτύων στον 3D χώρο. Με την Arena3Dweb, οι χρήστες μπορούν να ενσωματώσουν πολλαπλά δίκτυα σε μία μόνο προβολή μαζί με τις συνδέσεις τους εντός και μεταξύ επιπέδων. Για σαφέστερες και πιο ενημερωτικές οπτικοποιήσεις, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια πληθώρα αλγορίθμων διάταξης και να τις εφαρμόσουν σε ένα σύνολο επιλεγμένων επιπέδων είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ευθυγραμμίσουν τα δίκτυα και να επισημάνουν τοπολογικά χαρακτηριστικά κόμβων, ενώ κάθε επίπεδο καθώς και ολόκληρη η σκηνή μπορούν να περιστραφούν και να τοποθετηθούν οπουδήποτε στον 3D χώρο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει χρώματα τόσο για τις ακμές όσο και για τους κόμβους ενώ χρώματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση σημαντικών διαδρομών και μονοπατιών. Στην τρέχουσα έκδοση, η Arena3Dweb υποστηρίζει μη κατευθυνόμενους, βεβαρημένους ή μη γράφους και είναι γραμμένη σε R, Shiny και JavaScript. Δείχνουμε τη λειτουργικότητα της Arena3Dweb χρησιμοποιώντας διαφορετικά σενάρια χρήσης. Η Arena3Dweb είναι διαθέσιμή στο σύνδεσμο http://arena3d.org ή http://arena3d.pavlopouloslab.info
Efficient integration and visualization of heterogeneous biomedical information in a single view is a key challenge. In this study, we present Arena3Dweb, the first, fully interactive and dependency-free, web application which allows the visualization of multilayered graphs in 3D space. With Arena3Dweb, users can integrate multiple networks in a single view along with their intra- and inter-layer connections. For clearer and more informative views, users can choose between a plethora of layout algorithms and apply them on a set of selected layers either individually or in combination. Users can align networks and highlight node topological features, whereas each layer as well as the whole scene can be translated, rotated and scaled in 3D space. User-selected edge colors can be used to highlight important paths, while node positioning, coloring and resizing can be adjusted on-the-fly. In its current version, Arena3Dweb supports weighted and unweighted undirected graphs and is written in R, Shiny and JavaScript. We demonstrate the functionality of Arena3Dweb using different use-case scenarios. Arena3Dweb is available at http://arena3d.org or http://arena3d.pavlopouloslab.info
Λέξη κλειδί :Οπτικοποίηση
Δίκτυα
Γράφοι
Γραφικά
Αναπαράσταση γνώσης
Visuallization
Networks
Graphs
Graphics
Knowledge representation
Διαθέσιμο από :2022-02-25 08:49:40
Ημερομηνία έκδοσης :02/24/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-25 08:49:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pavlopoulos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf