ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Χαρτογράφηση του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου ως προς τη χρήση διαφορετικών καναλιών
Εναλλακτικός τίτλος :The landscape of Greek e-commerce and the utilization of different digital channels
Δημιουργός :Λάγιος, Γεώργιος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Φραϊδάκη, Κατερίνα (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9124
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μία επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα για το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Νοεμβρίου 2021. Η τελευταία δεκαετία ήταν περίοδος άνθησης για το ηλεκτρονικό εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους διαδικτυακά, αλλά και περισσότερους ανθρώπους να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Στην Ελλάδα παρότι ακολουθήθηκε η ίδια τάση, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μικρότερος. Η έλευση της πανδημίας ωστόσο, προκάλεσε την κλιμάκωση του ρυθμού ανάπτυξης, και ως συνέπεια αυτού οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, επενδύοντας σημαντικά στον τομέα. Η έρευνά μας αποσκοπεί στο να καταγράψει τους κλάδους καταστημάτων που απασχόλησαν περισσότερο τους Έλληνες καταναλωτές το ζητούμενο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και τα κανάλια μάρκετινγκ στα οποία επέλεξαν να επενδύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ανά κλάδο. Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν είναι μέλη του GRECA, γεγονός που διασφαλίζει ένα επίπεδο αξιοπιστίας και ποιότητας υπηρεσιών. Με τη βοήθεια του εργαλείου ανάλυσης δεδομένων ιστού Similarweb συγκεντρώνεται για κάθε ιστοσελίδα στοιχεία όπως ο κλάδος στον οποίο ανήκει, η συνολική επισκεψιμότητα που έλαβε το κατάστημα, όπως επίσης και, ποσοστιαία, τι συνεισφέρει κάθε κανάλι μάρκετινγκ στη συνολική επισκεψιμότητα. Μέσω της ανάλυσης κλάδων με καταναλωτικό ενδιαφέρον και υψηλό ανταγωνισμό, θα καταγραφούν οι πρακτικές και στρατηγικές των κορυφαίων της αγοράς, ενώ επίσης θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και μελλοντικές ευκαιρίες.
The present dissertation presents an overview of e-commerce in Greece for the period of December 2020 – November 2021. The previous decade has been a boom for e-commerce globally, with an increasing amount of businesses expanding their online presence and more people buying products or services through the internet. Although the same trend was followed in Greek market too, the growth rate was at a lower level. However, the advent of the pandemic caused to growth rate to escalate, and as a result, companies were forced to adjust their strategies, investing heavily in e-commerce. This research aims to record which sectors were more popular to the Greek customer base for the aforementioned period, as well as for each sector, in which marketing channels Greek companies chose to invest. The researched companies are all members of GRECA, which ensures that they are reliable and their services are of high quality. With the help of a web analytics tool, Similarweb, we collect data for each website. This data includes the industry that the store is part of, the total traffic of each e-shop, and the percentage of what each marketing channel contributes to the total traffic. Through analyzing industries that are at the same time more interesting to the majority of customers and also appear to be extremely competitive, we are able to draw conclusions on the best practices and strategies used by the leaders of e-commerce in Greece. Keywords: E-commerce, web analytics, GRECA, Similarweb, digital marketing, traffic analysis
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ανάλυση δεδομένων ιστού
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Ανάλυση επισκεψιμότητας
E-commerce
Web analytics
Digital marketing
Traffic analysis
Διαθέσιμο από :2022-02-03 23:06:59
Ημερομηνία έκδοσης :02/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-03 23:06:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lagios_2022.pdf

Τύπος: application/pdf

Lagios_2022.zip