ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Clustering professional basketball players by three-point shooting efficiency & participation
Εναλλακτικός τίτλος :Ομαδοποίηση επαγγελματιών παικτών καλαθοσφαίρισης με κριτήριο την ευστοχία στα τρίποντα και τη συμμετοχή τους
Δημιουργός :Kolovos, Konstantinos
Κολοβός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής :Karlis, Dimitrios (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9072
Περίληψη :The most important coach's duties are talent identification, selection of players for specific teams, player potential determination, as well as the design and application of developmental training programs aimed at improving actual play quality. Because players are the bearers of play concepts and the creators of competition results, player selection is a key aim of professional sports club activity. Players must acquire and improve universal technical-tactical skills and knowledge as a result of their duty to assume responsibility for diverse roles in various phases of the game.This master's thesis is part of the general framework of player selection, dealing initially with the question of whether players become better by increasing their shooting accuracy of three-pointers over time and their greater experience. We are grouping and analyzing players' profiles according to their shooting evolution through years looking for common characteristics. In addition, it has been observed that players do not participate proportionally in each one of the four periods of a basketball game, but some of them more at the beginning, in the middle, or the end of a game. Are there any common attributes in the above groups of players? Using a database with each shot attempted in the NBA from 1996 to the 2019-2020 season, approximately 5 million shots, and combining biometric and statistical data for players we attempt to answer the above questions.
Τα σημαντικότερα καθήκοντα του προπονητή είναι η αναγνώριση ταλέντων, η επιλογή παικτών για συγκεκριμένες ομάδες, ο προσδιορισμός του δυναμικού των παικτών, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων προπόνησης με στόχο τη πραγματική βελτίωση της ποιότητας του παιχνιδιού. Επειδή οι παίκτες είναι οι φορείς των τακτικών του παιχνιδιού και οι δημιουργοί των αποτελεσμάτων του αγώνα, η επιλογή των παικτών αποτελεί βασικό στόχο της δραστηριότητας των επαγγελματικών αθλητικών συλλόγων. Οι παίκτες πρέπει να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις καθολικές τεχνικές-τακτικές τους δεξιότητες και γνώσεις έχοντας το καθήκον να αναλάβουν την ευθύνη για διαφορετικούς ρόλους σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού.Αυτή η μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μέρος του γενικού πλαισίου επιλογής παικτών και ασχολείται με το ερώτημα αν οι παίκτες γίνονται καλύτεροι αυξάνοντας τα ποσοστά ευστοχίας τους στα τρίποντα με την πάροδο των χρόνων. Ομαδοποιούμε και αναλύουμε τα προφίλ τους σύμφωνα με την εξέλιξη της αποδοτικότητάς τους αναζητώντας κοινά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι παίκτες δεν συμμετέχουν ισόποσα σε κάθε περίοδο, έχοντας διακύμανση στις προσπάθειες που επιχειρούν στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος του παιχνιδιού. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στις παραπάνω ομάδες παικτών; Χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων με κάθε σουτ που επιχειρήθηκε στο NBA από το 1996 έως την σεζόν 2019-2020, προσεγγιστικά 5.000.000 βολές, και συνδυάζοντας βιομετρικά και στατιστικά δεδομένα για τους παίκτες επιχειρούμε να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα.
Λέξη κλειδί :Clustering
Basketball
Analysis
Ομαδοποίηση
Καλαθοσφαίριση
Ανάλυση
Διαθέσιμο από :2022-01-19 14:22:24
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-19 14:22:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kolovos_2021.pdf

Τύπος: application/pdf