PYXIDA Institutional Repository
and Digital Library
 Home
Collections :

Title :Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτή στο πανκαναλικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid19
Creator :Χρήσιμου, Ασημίνα
Contributor :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπουρνέτας, Απόστολος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Type :Text
Extent :102σ.
Language :el
Identifier :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8865
Abstract :Τόσο οι ψηφιακές πλατφόρμες που ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων όσο και τα ψηφιακά κανάλια που αποσκοπούν στην πώληση προϊόντων έχουν μπει για τα καλά στην ζωή των καταναλωτών και καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο χρόνο της καθημερινότητάς τους. Η παρουσία δε της πανδημίας Covid-19 και τα επακόλουθα αυτής έχουν φέρει πολλές αλλαγές στη λειτουργία και την εξέλιξη της λειτουργίας τόσο των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ωστόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει την τιμητική του κάτω από τις ισχύουσες συνθήκες και η αξία του αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο (Nielsen, 2020).Με βάση τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί από πρόσφατο eCommerce report της ContactPigeon (2020) κατά την περίοδο της πανδημίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 61%. Έρευνες (Baldwin & Tomiura, 2020) αποδεικνύουν πως οι εταιρίες εκείνες που είχαν ήδη υιοθετήσει μια διακαναλική (Omnichannel) προσέγγιση, είχαν δηλαδή ήδη επενδύσει στην online επικοινωνία με τους καταναλωτές και διατηρούσαν online shop δεν παρουσίασαν μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η omnichannel προσέγγιση των εταιριών δεν είναι μια τάση που εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά την έναρξη της πανδημίας. Πρόκειται για μια στρατηγική κατά την οποία η εκάστοτε επιχείρηση είναι σε θέση να αξιοποιεί κάθε κανάλι επικοινωνίας που μπορεί να διαθέσει, ώστε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους πελάτες (Napolitano, 2013). Κατά την περίοδο της καραντίνας που εφαρμόστηκε, λόγω της πανδημίας, τα φυσικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Οι επιχειρήσεις που διατηρούσαν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπόρεσαν να συνεχίσουν τις πωλήσεις και ζημιώθηκαν λιγότερο από εκείνες που η δραστηριότητα τους περιοριζόταν στη λειτουργία ενός φυσικού καταστήματος (Καθημερινή, 2020b). Για όλα τα παραπάνω, η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι χρήσιμο να εντοπιστούν και σημειωθούν οι αλλαγές που μπορεί να επέφερε η πανδημία στο πανκαναλικό εμπόριο. Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μπορέσει να ερμηνευτεί με όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή τρόπο η συμπεριφορά που είχε ο Έλληνας καταναλωτής την περίοδο της πανδημίας και πώς αυτή συσχετίζεται με το πανκαναλικό εμπόριο. Η εκπόνηση αυτής της έρευνας στοχεύει να εξετάσει το πώς αναζητούν οι καταναλωτές τα προϊόντα που προτίθενται να αγοράσουν, τι επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, κατά πόσο η ηλικία τους μπορεί να 4MSc in Management Science and Technology (AUEB) – Διπλωματική εργασία: Ασημίνα Χρήσιμουσυνδέεται με συγκεκριμένες αγοραστικές συνήθειες, αν νιώθουν άνετα να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικές πληρωμές και κατά πόσο επηρεάζονται από τη διαφήμιση.Συνάμα είναι χρήσιμο να μελετηθεί και η omnichannel στρατηγική μιας επιχείρησης,δηλαδή πώς μεταβάλλονται οι λειτουργίες ή οι διαδικασίες της όταν υιοθετεί αυτή την προσέγγιση. Για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης πέρα από τη βιβλιογραφική προσέγγιση διεξάχθηκε και έρευνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω ερωτηματολογίου. H έρευνα διεξάχθηκε στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικοι και προέρχονται από διαφορετικά εργασιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα, πολλές φορές διέφεραν και οι μέσες μηνιαίες οικονομικές απολαβές τους. Έτσι εξασφαλίστηκε η ποικιλομορφία του δείγματος και καταγράφηκαν διαφορετικές αγοραστικές συμπεριφορές. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με την καταναλωτικήσυμπεριφορά προηγούμενων ετών καθώς και με άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί την περίοδο της πανδημίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η έρευνα έδειξε πως οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ηλικιακή κατηγορία 18-25 τείνουν να ψωνίζουν περισσότερο ηλεκτρονικά ενώ οι καταναλωτές 40 ετών και άνω διατηρούν ακόμα μια ανασφάλεια. Επίσης έδειξε πως αν οι καταναλωτές έχουν αποφασίσει να αγοράσουν ένα προϊόν δεν θα δώσουν τελικά και τόση αξία στη διαθέσιμη πληροφορία που τους παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τέλος, η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να δώσει τροφή για σκέψη και υλικό για μελλοντική έρευνα.
Subject :Πανκαναλικό εμπόριο
Συμπεριφορά καταναλωτή
Ηλεκτρονικές αγορές
Covid-19
Omnichannel approach
E-commerce
Customer satisfaction
Date Available :2021-10-26 18:49:51
Date Issued :10/26/2021
Date Submitted :2021-10-26 18:49:51
Access Rights :Free access
Licence :

File: Chrisimou_2021.pdf

Type: application/pdf