ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συναισθηματική αξιολόγηση γνωστικών απαντήσεων σε εξατομικευμένες ψηφιακές διαφημίσεις
Εναλλακτικός τίτλος :Emotional validation of cognitive responses on personalised digital advertisements
Δημιουργός :Τσέλο, Πάολα
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτρης (Επιβλέπων καθηγητής)
Ρεπούσης, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8512
Περίληψη :Λόγω της τεράστιας δημοτικότητάς του στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ, η διαδικτυακή εξατομικευμένη διαφήμιση γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο ακαδημαϊκής έρευνας. Παρόλο που οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συλλέξουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών πελατών για να αναπτύξουν προσαρμοσμένες διαδικτυακές διαφημίσεις, ο αντίκτυπος του τρόπου συλλογής τέτοιων πληροφοριών στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης έχει εκπληκτικά εκτιμηθεί. Εξίσου παραμελημένος ήταν ο ρόλος των συναισθημάτων των χρηστών και ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τη συλλογή δεδομένων πελατών. Πραγματοποιήσαμε ένα πείραμα με σκοπό να κλείσουμε αυτά τα σημαντικά κενά στη βιβλιογραφία. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι τεχνικές συλλογής δεδομένων εμφανών χρηστών οδηγούν σε πιο ευνοϊκές γνωστικές, συμπεριφορές και συμπεριφορικές αποκρίσεις από τις κρυφές. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπόθεση αυτο-επικύρωσης, το αποτέλεσμα των τεχνικών συλλογής δεδομένων μπορεί να ενισχυθεί (της υπερηφάνειας), ή ακόμη και να αντιστραφεί (σε κατάσταση ενοχής), ανάλογα με το συναισθηματικό περιεχόμενο στο οποίο έχουν εμπειρία.
Due to its immense popularity amongst marketing practitioners, online personalized advertising is increasingly becoming the subject of academic research. Although advertisers need to collect a great amount of customer information to develop customized online adverts, the impact of the way such information is collected on advert effectiveness has been surprisingly understudied. Equally overlooked has been the role of users’ emotions and the way they interplay with customer data collection. We carried out an experiment with the aim of closing these important gaps in the literature. The findings reveal that overt user data collection techniques result in more favourable cognitive, attitudinal and behavioral responses than covert ones. Moreover, consistent with the self-validation hypothesis, the effect of data collection techniques can be enhanced (in the conditions of pride), or even reversed (in guilt condition), depending on the emotional content that are experienced in.
Λέξη κλειδί :Εξατομικευμένη διαφήμιση
Συλλογή δεδομένων
Συναισθήματα
Αυτοεπικύρωση
Personalised advertising
Data collection
Emotions
Self-validation
Διαθέσιμο από :2021-03-29 20:10:43
Ημερομηνία έκδοσης :03/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-29 20:10:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tselo_2021.pdf

Τύπος: application/pdf