ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Eπιχειρησιακή στρατηγική και δεδουλευμένο μέρος των κερδών (accruals) για την περίοδο 2008-2019
Εναλλακτικός τίτλος :Business strategy and accruals for period 2008-2019
Δημιουργός :Μπούρχα, Κωνσταντίνα-Μαρία
Συντελεστής :Βλησμάς, Ορέστης (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Καραμπίνης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Εργασία στην επιστήμη της Λογιστικής με θέμα που άπτεται των πακέτων εργασίας WP2-Asymmetric Cost Behavior and Earnings Quality, ή και WP3- Strategy and Earnings Quality, υποβληθείσα στα πλαίσια του έργου «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL», με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8366
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της ποιότητας των κερδών για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο του Παρισιού για τη χρονική περίοδο 2008-2019. Χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα από 19,948 ετήσιες παρατηρήσεις για να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής των prospectors και της επιχειρησιακής στρατηγικής των defenders, και i) της ύπαρξηςμη-φυσιολογικού μεγέθους του δεδουλευμένου μέρους των κερδών που προκύπτουν από τη μοντελοποίηση της λογιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου, ii) της εξομάλυνσης των κερδών, iii) της ασυμμετρίας στην χρονική αναγνώριση κερδών και της έγκαιρης αναγνώρισης τυχόν ζημιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως η μεταβολή της επιχειρησιακής στρατηγικής προς την στρατηγική επιλογή του prospector φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά και θετικά την εμφάνιση δεδουλευμένου μέρους στα δημοσιευμένα λογιστικά κέρδη τους.
This study investigates the relationship of business strategy with earnings quality for listed companies on Paris Stock Exchange over the period 2008-2019. We employ a sample that consists of 19,948 firm year observations to explore the relationship of prospector’s and defender’s business strategy with i) abnormal accruals and modeling the accrual process, ii) earnings smoothing, iii) asymmetric timeliness and timely loss recognition. Our empirical evidence indicates that the firms as prospectors are anchored with increased level of accruals since the strategy has a significant positive effect on the level of accruals.
Λέξη κλειδί :Επιχειρησιακή στρατηγική
Δεδουλευμένο μέρος των κερδών
Ποιότητα κερδών
Business strategy
Accruals
Earnings quality
Διαθέσιμο από :2021-02-05 21:36:10
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-05 21:36:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bourcha_2021.pdf

Τύπος: application/pdf